Công đoàn Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không

Công đoàn Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không (CĐFTAS) là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong phạm vi Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không (FTAS), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA). CĐFTAS trực thuộc Công đoàn VAA và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy FTAS.

Chức năng, nhiệm vụ chính của CĐFTAS:

 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động (CBGVNLĐ) trong FTAS.
 • Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động,...
 • Giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của VAA cho CBGVNLĐ.
 • Phát động và tổ chức CBGVNLĐ thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động trong phạm vi FTAS.
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong FTAS tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho CBGVNLĐ.

Cơ cấu tổ chức của CĐFTAS:

 • Đại hội CĐFTAS: Là cơ quan quyền lực tối cao của CĐFTAS, được tổ chức 5 năm một lần.
 • Ủy ban CĐFTAS: Là cơ quan chấp hành của Đại hội CĐFTAS, được bầu tại Đại hội CĐFTAS và chịu trách nhiệm trước Đại hội CĐFTAS.
 • Chi ủy CĐ các bộ phận: Là tổ chức CĐ cơ sở trực thuộc CĐFTAS, được thành lập tại các bộ phận trong FTAS.

Hoạt động của CĐFTAS:

 • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật, đạo đức, lối sống cho CBGVNLĐ.
 • Tổ chức các hoạt động thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 • Tham gia giải quyết các tranh chấp lao động trong phạm vi FTAS.
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong FTAS tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho CBGVNLĐ.
 • Quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNLĐ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

CĐFTAS luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng FTAS ngày càng phát triển.

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TRỤ  SỞ CHÍNH: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0911 959 505 - (028)38422199

Fax: 38447523 | Email:info@vaa.edu.vn

CÁC CƠ SỞ KHÁC

CƠ SỞ 2:

18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

CƠ SỞ 3:

243 Nguyễn Tất Thành, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

KHOA DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

TỌA LẠC:

104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM,

Văn phòng: A208

Email:ftas@vaa.edu.vn

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
© Copyright 2024 VAA | KHOA DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG. Thiết kế bởi Zozo