Giới thiệu về Chi bộ Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không

Giới thiệu về Chi bộ Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không

Chi bộ Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không (CBFTAS) là tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không (FTAS), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA). CBFTAS trực thuộc Đảng ủy VAA và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy FTAS.

Chức năng, nhiệm vụ chính của CBFTAS:

  • Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong FTAS.
  • Kết nạp đảng viên mới, quản lý và giáo dục đảng viên.
  • Lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong FTAS hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng.
  • Tham gia xây dựng Đảng bộ FTAS và Đảng bộ VAA ngày càng vững mạnh.

Cơ cấu tổ chức của CBFTAS:

  • Chi ủy CBFTAS: Là cơ quan lãnh đạo của Chi bộ, do Đại hội chi bộ bầu ra.
  • Cấp ủy chi bộ các tổ chức quần chúng: Là cơ quan lãnh đạo của các tổ chức quần chúng trong FTAS, do Chi ủy CBFTAS chỉ định.

Hoạt động của CBFTAS:

  • Tổ chức các hoạt động học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
  • Tổ chức các hoạt động thi đua, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong FTAS.
  • Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong FTAS.
  • Phối hợp với các chi bộ khác trong Đảng bộ VAA tổ chức các hoạt động chung.

CBFTAS luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành chi bộ tiên phong, gương mẫu trong hoạt động, góp phần xây dựng FTAS và VAA ngày càng phát triển.

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TRỤ  SỞ CHÍNH: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 0911 959 505 - (028)38422199

Fax: 38447523 | Email:info@vaa.edu.vn

CÁC CƠ SỞ KHÁC

CƠ SỞ 2:

18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

CƠ SỞ 3:

243 Nguyễn Tất Thành, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

KHOA DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

TỌA LẠC:

104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM,

Văn phòng: A208

Email:ftas@vaa.edu.vn

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
© Copyright 2024 VAA | KHOA DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG. Thiết kế bởi Zozo